نمایش دادن همه 2 نتیجه

کتاب ماتریس نوشتن

۲۸,۰۰۰ تومان
تعيين مشخصات نوشته: موضوع، هدف، مخاطب، نوع نوشته، نوع نشر، شيوه نوشتن

کتاب ماتریس نوشتن (ايبوك)

۱۰,۰۰۰ تومان
تعيين مشخصات نوشته: موضوع، هدف، مخاطب، نوع نوشته، نوع نشر، شيوه نوشتن